Miriam Nkweta heeft jarenlang in ons huis gewoond. Sinds ongeveer twee jaar woont zij weer bij familie en van daaruit gaat zij naar haar opleiding. Wij hebben met Miriam contact via facebook en zij laat ons van tijd tot tijd weten hoe het met haar gaat.