Wat doen we?

 

De stichting Roots 4 Kids biedt kwetsbare en/of weeskinderen in Kameroen lange termijn opvang om hen op deze manier een kans te geven een mooie toekomst op te bouwen. In de zeven jaar dat ons huis open is, hebben wij een goede basis voor de kinderen neer weten te zetten. Het is een huis vol warmte en gezelligheid, waar iedereen zijn of haar eigen plekje heeft en van waaruit ze naar school gaan.

Naast de varkens, verkopen wij ook nog duurzaam geproduceerde boodschappentassen. Deze tassen worden door gevangenen geheel met de hand gemaakt. Rijstzakken worden hergebruikt en vormen de basis van de tas. De gevangenen laten bekenden oude wollen truien op de markt kopen en deze truien halen zij dan uit. Met deze wol worden kleurrijke en bijzondere patronen op de rijstzakken geborduurd, waardoor er unieke tassen ontstaan.  De tassen verkopen wij zowel in Kameroen als in Nederland en het is een winstgevend project! Vrijwel iedereen die de tassen ziet, is gelijk enthousiast. Ze zijn gemaakt van vrijwel 100% gerecycled materiaal, zijn sterk en vervangen de vele plastic tasjes die er anders gebruikt zouden worden. Dit project is een win-win situatie, want doordat wij de tassen kopen, zijn de gevangenen zeker van eten in de gevangenis. In Kameroen is het namelijk zo dat gevangenen zelf voor hun eten moeten zorgen. En wij maken winst, welke weer gebruikt wordt om het huis te kunnen runnen. De laatste tijd komt er lokaal ook steeds meer aan donaties binnen, wat bijdraagt aan de autonomie van het huis. 

 

Doel van onze stichting is:

Het oprichten en ondersteunen van een kinderhuis in Kameroen en daar waar mogelijk zorgen voor begeleide terugkeer naar familieleden. Dit houdt het volgende in:

1. Het voorzien in behoeften als onderdak, onderwijs, voedsel, (anti-retrovirale) medicijnen en vaccinaties voor wees- en kwetsbare kinderen die geen ouders of familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen.

2. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze kinderen door hen een thuis te geven, naar school te laten gaan en door ze te stimuleren om zich te ontplooien.

3. Aandacht voor sport- en spelactiviteiten in zowel het huis, als in de community. Dit omdat sport en spel mensen verbindt, wat bijdraagt aan een positievere leefomgeving.

4. Het opzetten van inkomensgenererende projecten waardoor het kinderhuis zelfvoorzienend kan worden en waardoor kinderen leren hoe ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  

5. Kinderen uit Kameroen en Nederland met elkaar in contact brengen door middel van email, om ze zo bewust te maken van elkaars cultuur, gewoonten, gebruiken en problemen. Roots 4 Kids wil zo meer wederzijds begrip ten aanzien van de verschillende levensomstandigheden creëren en het is goed voor een kind om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen.

6. Zieke en/of HIV geïnfecteerde kinderen kunnen binnen de stichting Roots 4 Kids natuurlijk ook onderdak en (medische) begeleiding krijgen.